adbrix is now Dfinery ?

Nền tảng dữ liệu khách hàng dựa trên SaaS

Dfinery là nền tảng dữ liệu khách hàng dựa trên SaaS có thể giúp tăng tốc chuyển đổi số của doanh nghiệp. Dfinery cung cấp tính năng marketing automation, kết nối với CRM, tạo lập báo cáo, đo lường hiệu quả quảng cáo, thực hiện phân tích người dùng theo thời gian thực dựa trên in-app event thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp quản lý thống nhất dữ liệu khách hàng một cách thuận tiện.

Nền tảng adbrix (mobile app attribution) sẽ được tích hợp vào nền tảng mới Dfinery từ tháng 4/2021. Địa chỉ: https://console.dfinery.io

DFINERY CONSOLE

Bài mới trên blog

Why adbrix? ?

Đầy đủ tính năng cần thiết cho chiến dịch mobile web/app

Một công cụ duy nhất

Adbrix cung cấp các tính năng đo lường và phân tích cần thiết cho người làm tiếp thị tăng trưởng ứng dụng di động. Giúp bạn giải quyết các vấn đề cấp thiết trong quá trình mobile marketing từ đo lường hiệu quả quảng cáo tới phân tích người dùng và tự động hóa quy trình tiếp thị nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng bằng một công cụ duy nhất.

Tìm hiểu thêm