3 nguyên tắc quan trọng trong tích hợp Event nhằm phân tích App

Bước đầu tiên để sử dụng các tính năng của adbrix là xây dựng và tích hợp các ‘event’ cần thiết cho việc phân tích app. Tùy thuộc vào thuộc tính của app và nhu cầu phân tích app của Marketer mà các event có thể là ‘Sign-up’, ‘Product view’, ‘Purchase’ …  Trong adbrix, các event được phân ra làm 1 nhóm chính: App Open Event và In-App Event và được gọi chung là event

Thông thường, quá trình xây dựng và tích hợp các event được thực hiện với mục tiêu giúp cho việc phân tích Customer journey được chi tiết nhất, đảm bảo các báo cáo KPI của Marketer được thực hiện dễ dàng, cũng như đo lường và tối đa hóa hiệu quả của các Campaign được tiến hành thuận lợi nhất có thể. Tuy nhiên, thời điểm ban đầu, rất nhiều Marketer chưa định hướng được cho mình nên tích hợp các event nào để đồng thời thực hiện được các mục tiêu này.

Với adbrix, khách hàng có thể tích hợp event tại tất cả các thời điểm User phát sinh hành vi trong app (in-app action). Tuy nhiên để có thể định nghĩa và tích hợp chính xác các evet cần thiết, Marketer nên xem xét 3 nguyên tắc sau:

3 nguyên tắc quan trọng trong tích hợp Event nhằm phân tích App

1. Event được tích hợp phải phù hợp với các KPI cần phân tích

Lí do phải sử dụng adbrix để tích hợp các event là để phục vụ mục đích “phân tích”. Do vậy Marketer phải phán đoán chính xác các event nào cần thiết và phù hợp với mục đích phân tích các KPI của app. Các KPI đang được nói đến có thể là đo lường hiệu quả các Ads campaign hoặc phân tích hành vi người dùng app, bao gồm cả những người dùng từ các Organic traffic.

Một số event cần thiết cho phần lớn các app như “Purchase”, “Sign-up”, “View product”, “Add to cart”… đã adbrix định nghĩa sẵn được gọi là Pre-defined event, các custom event cần được Marketer định nghĩa và tích hợp thêm. Tránh tích hợp các event không thiết thực hoặc không phù hợp với mục đích phân tích KPI như “Go to Sign-up screen”, “Go to my information”, …

2. Event được tích hợp phải có thể sử dụng làm điều kiện Postback để chạy quảng cáo.

Nhằm giúp optimize các chiến dịch quảng cáo lấy ‘Conversion event” làm tiêu chuẩn như các quảng cáo nhằm thu hút người dùng mới, quảng cáo thúc đẩy đăng kí thành viên, … hoặc chạy các chiến dịch quảng cáo nhằm Re-targeting của khách hàng, adbrix cung cấp tính năng Post-back cho các ads media.

Một số event như “Create account” hay “Create character” (trong game) là những ví dụ tiêu biểu có thể sử dụng làm điều kiện Post-back. Ngược lại, rất ít các trường hợp lấy các action như “Go to settings” làm conversion point để tiến hành quảng cáo và Post-back. Marketer cần phán đoán chính xác các event nào khi tích hợp sẽ hợp lí và hiệu quả để tiến hành quảng cáo.

3. Các event được tích hợp có thể sử dụng để tiến hành các Cohort analysis.

adbrix cung cấp tính năng ‘Audience Studio’ nhằm giúp Marketer có thể tiến hành các Cohort analysis bằng cách sử dụng tổ hợp các event được tích hợp. Một ví dụ cụ thể như Marketer có thể tiến hành tạo Audience (tập hợp các User) “không có hoạt động mua hàng trong 3 tháng gần nhất” và sử dụng kết quả để lập các báo cáo Retention, Funnel … Nếu như event “Purchase” chưa được tích hợp, lẽ dĩ nhiên, Marketer không thể tiến hành các báo cáo nói trên.

Tích hợp các event một cách hợp lí giúp Marketer dễ dàng có thể tạo ra các Audience trên adbrix với các phép giao (Intersection), hợp (Union), hiệu (Difference), hoặc lấy phần bù (Complement). Từ các Audience được tạo ra Marketer không chỉ có thể tiến hành các phân tích User thuộc tập này mà còn có thể tiến hành các chiến dịch Re-targeting, De-targeting đối với các user thuộc tập này.

Việc định nghĩa và tích hợp event là bước đầu của quá trình phân tích

Việc định nghĩa và tích hợp chính xác các event một cách thích hợp là bước bắt đầu cho một quá trình phân tích hiệu quả và chi tiết. Việc định nghĩa và tích hợp không chính xác có thể khiến cho Marketer vuột mất thời điểm vàng để cải thiện hiệu quả của quảng cáo và vận hành app. Không chỉ thế nó còn có thể gây ra sai sót trong kết quả phân tích dẫn đến gây ra các quyết định sai lầm, không hiệu quả.

Mỗi app với một đặc trưng riêng lại cần tiến hành tích hợp các event nhất định. Vì vậy để tiến hành định nghĩa và tích hợp chính xác các event cần thiết, Marketer nên tuân thủ 3 nguyên tắc trên.