4 phương án landing options tối ưu trong quảng cáo mobile app

Khi thiết lập các chiến dịch mobile app campaign, việc đưa người dùng quan tâm với nội dung quảng cáo tới điểm landing phù hợp khi họ tương tác với ad banner là một trong những tính năng vô cùng quan trọng. Trong môi trường mobile, việc tối ưu trải nghiệm quảng cáo có đôi chút phức tạp hơn môi trường web.

Tùy theo mục tiêu của chiến dịch, mobile marketers có thể cần cài đặt các tùy chọn điểm landing người dùng khi họ click vào quảng cáo khác nhau. Ví dụ tùy thuộc vào việc app đã được cài đặt hay chưa, có thể xem xét đưa người dùng đến landing page hay đưa thẳng tới app store.

Adbrix hiểu được nhu cầu đó của marketer và cung cấp tính năng All Link cho phép các marketer chỉ định điểm ad landing mong muốn trên giao diện vô cùng đơn giản.

Các bạn có thể theo dõi video hướng dẫn cụ thể dưới đây để cài đặt landing option trong console của adbrix

Ví dụ cài đặt một số trường hợp ad-landing phổ biến

#1 Landing người dùng chưa cài app tới app market và áp dụng deep link nếu người dùng đã cài sẵn app

Là trường hợp hay gặp nhất. Cụ thể sau khi kiểm tra xem người dùng đã cài đặt app trên thiết bị chưa, nếu kết quả là chưa thì sẽ landing người dùng tới app market để tải và cài đặt app. Còn nếu phát hiện người dùng đã có app sẵn thì ngay lập tức landing người dùng tới một trang nhất định (theo mong muốn của marketer) của app bằng deep link.

  • Người dùng chưa cài app → Landing tới app market

  • Người dùng đã cài app → Deep link landing (khởi chạy app và đưa người dùng tới một trang nhất định trong app)

#2 Ad landing khi người dùng chưa cài app tới web page

Trong trường hợp này, nếu kiểm tra được người dùng chưa cài đặt app thì thay vì đưa người dùng tới app market để tải app như trên thì marketer có thể muốn đưa người dùng tới một web page nhất định.

  • Người dùng chưa cài đặt app → Landing tới web page

  • Người dùng đã cài app → Deep link landing (khởi chạy app và đưa người dùng tới một trang cụ thể trong app)

#3 Phân biệt điểm ad landing dựa trên hệ điều hành

Trong một số trường hợp, marketer muốn đưa người dùng chưa cài đặt app sử dụng hệ điều hành khác nhau tới điểm landing khác nhau. Ví dụ: trường hợp người dùng Android chưa cài đặt app thì giống như trường hợp số 2, được đưa tới app market để tải và cài đặt app. Trái lại người dùng sử dụng hệ điều hành iOS thì landing tới web page.

  • Người dùng Android chưa cài app → App market landing

  • Người dùng iOS chưa cài app → Web page landing

  • Người dùng đã cài app → Deep link landing (mở app và landing tới một trang cụ thể trong app

#4 Áp dụng ad landing tới web page cho tất cả các trường hợp

Mặc dù không nhiều, nhưng cũng có những trường hợp mà marketer muốn landing tất cả người dùng tương tác với quảng cáo dù đã cài đặt app hay chưa đều tới web page của mình do một số lý do đặc biệt như các chiến dịch muốn quảng cáo một số nội dung không thể xem trên app hoặc app market.

  • Người dùng tiếp cận quảng cáo → Web page landing

Bạn có thể tham khảo thêm về phương pháp cài đặt trong console của adbrix: tại đây.

Kết luận

Với những gợi ý về cài đặt landing option như trên, hy vọng bạn có thể áp dụng ngay vào việc việc tối ưu trải nghiệm người dùng với quảng cáo mobile app với tính năng All Linh mạnh mẽ của adbrix. Tìm hiểu thêm về deep link các bạn có thể tham khảo bài viết “Tìm hiểu deep link: tính năng tối ưu quảng cáo và gia tăng trải nghiệm người dùng mobile app” tại đây.