Bài mới trên blog

Why adbrix? 🚀

Đầy đủ tính năng cần thiết cho chiến dịch mobile web/app

Một công cụ duy nhất

Adbrix cung cấp các tính năng đo lường và phân tích cần thiết cho người làm tiếp thị tăng trưởng ứng dụng di động. Giúp bạn giải quyết các vấn đề cấp thiết trong quá trình mobile marketing từ đo lường hiệu quả quảng cáo tới phân tích người dùng và tự động hóa quy trình tiếp thị nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng bằng một công cụ duy nhất.

Tìm hiểu thêm