Thông báo về việc Adbrix được tích hợp vào một nền tảng mới: DFINERY

adbrix blog dfnery brand

Xin chào, đây là adbrix team.

Trong bài viết này, chúng tôi xin thông báo tới bạn các cập nhật quan trọng liên quan đến nền tảng dịch vụ trong thời gian tới.

Nền tảng mới với tên gọi DFINERY, sẽ được ra mắt vào tháng 4. (Dự kiến ​​vào ngày 23 tháng 4)

Dfinery là nền tảng dữ liệu khách hàng dựa trên SaaS có thể giúp tăng tốc chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Dfinery cung cấp tính năng marketing automation, kết nối với CRM, tạo lập báo cáo, đo lường hiệu quả quảng cáo, thực hiện phân tích người dùng theo thời gian thực dựa trên in-app event thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp quản lý thống nhất dữ liệu khách hàng một cách thuận tiện.

Theo đó, adbrix sẽ được tích hợp vào nền tảng mới Dfinery này.

​​​​​​

Dfinery vẫn cung cấp các chức năng app attribution và app analytics tương tự như adbrix trước đây.

Dfinery là nền tảng mở rộng từ adbrix. Vì thế Dfinery vẫn duy trì tính năng phân bổ mobile app attribution như trước đây.

Khách hàng sử dụng adbrix trước đây không cần chuẩn bị gì về mặt kỹ thuật, vận hành cho cập nhật này. Các tính năng cũ của adbrix vẫn được vận hành như cũ.

Dễ dàng chuyển đổi lên nền tảng Customer Data Platform dựa trên SaaS

Nếu bạn đã sử dụng adbrix, bạn đã và đang sở hữu rất nhiều dữ liệu dựa mobile app.

Với sự ra mắt của Dfinery, dữ liệu mobile app hiện tại có thể hợp nhất vào dữ liệu khách hàng trên nền tảng CDP mới.

Sử dụng các công cụ kết nối dữ liệu mới, có thể mở rộng dữ liệu khách hàng trên các kênh mới như dữ liệu web, dữ liệu doanh thu offline, dữ liệu telemarketing, dữ liệu email marketing … một cách dễ dàng.

Địa chỉ domain và logo hiện tại của adbrix sẽ được thay đổi.

Địa chỉ console.adbrix.io và help.adbrix.io hiện tại sẽ được thay đổi thành DFINERY https://console.dfinery.io/ và https://help.dfinery.io/.

Tên dịch vụ và logo adbrix trong console cũng được thay đổi từ adbrix thành DFINERY.

Tính năng attribution và cấu trúc hoạt động của adbrix không có thay đổi gì, người dùng sẽ được redirect tới trang dịch vụ mới một cách tự động.

Tìm hiểu Dfinery

Tìm hiểu thêm về tính năng mà Dfinery có thể giúp cho doanh nghiệp tăng trưởng như nào tại bài viết: Tận dụng nền tảng dữ liệu khách hàng CDP (Customer Data Platform) dựa trên SaaS để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số (Digital Transformation).

* Nếu bạn có các thắc mắc liên quan tới dịch vụ mới Dfinery, vui lòng liên hệ email: dfn@igaworks.com.