Tìm hiểu về giá trị nhận dạng quảng cáo: AAID và IDFA

Advertising ID Feature

Ý nghĩa và tầm quan trọng

Giá trị nhận dạng quảng cáo (Advertising ID) là một đơn vị nhận dạng hạt nhân đặc trưng cho tính duy nhất của một thiết bị di động, vô cùng quan trọng để tiến hành các phép phân tích. Google và Apple đều cung cấp Advertising ID cho mỗi thiết bị mobile, cụ thể Play Store của Google cung cấp AAID (Google Advertising ID for Android devices) còn App Store của Apple thì cung cấp IDFA (Identifier for Advertising for iOS devices). 2 giá trị này mang tên gọi khác nhau nhưng mục đích sử dụng hay tính năng là tương đồng.

Advertising ID
Advertising ID: Giá trị đặc trưng cho thiết bị mobile

Advertising ID là một chuẩn phổ quát để đo lường điểm  chạm người dùng

Bằng việc sử dụng giá trị nhận dạng quảng cáo, chúng ta có thể vẽ nên đồ hình về điểm chạm người dùng theo trục thời gian, từ đó có thể phân nhóm cohort để có phương án tiếp thị phù hợp với từng nhóm khách hàng ví dụ như gửi push notification, gửi coupon, v.v

mobile attribution: user journey
mobile attribution: user journey

Giá trị nhận dạng quảng cáo có mang các thông tin cá nhân?

Adbrix cũng như các công cụ phân tích mobile app khác, tiến hành thu thập các giá trị nhận dạng quảng cáo (AAID, IDFA) từ app của các partners phục vụ quá trình phân tích. Do đó, rất nhiều các đối tác băn khoăn về vấn đề: “Liệu giá trị nhận diện quảng cáo có phải là thông tin cá nhân của người dùng app hay không?”. Theo quy định của “Luật bảo vệ thông tin cá nhân” của Hàn Quốc thì “thông nhân cá nhân” phải là thông tin có thể giúp “phân biệt một cá nhân nhất định”. Trong khi đó người sử dụng một thiết bị có thể thay đổi nên về cơ bản, giá trị nhận dạng quảng cáo không được coi là thông tin cá nhân.

Dưới đây là nội dung liên quan tới AAID do Google cung cấp. Người dùng có thể thay đổi giá trị này bất cứ lúc nào.

“It enables users to reset their identifier or opt out of personalized ads (formerly known as interest-based ads) within Google Play apps.” – Play Console Help (Advertising ID).

Mỗi ngành nghề lại có thể có các quy định và cách giải thích về vấn đề này khác nhau nên chúng tôi khuyến cáo các đối tác nên có sự xem xét và thảo luận với bộ phận phụ trách về tư vấn pháp lý hoặc tương đương.

Adbrix cũng cung cấp API giúp xóa toàn bộ dữ liệu theo yêu cầu của người sử dụng ứng dụng theo chuẩn GDPR. Tham khảo phần tích hợp SDK tại đây.

Tham khảo thêm: tại đây về AAID của Google và tại đây về IDFA của Apple.